NOVINKY


 

Ďakujeme všetkým, čo prispeli 2% z dane na zveladenie našej ambulancie. Tento rok sme z daných peňazí zakúpili nový nábytok (viď fotodokumentácia), 2 kartotečné skrine a náplne do CRP prístroja na meranie zápalového parametra, čo nie je hradené zo zdravotného poistenia a aj vďaka Vašim 2% sa nevyberá poplatok za vyšetrenie CRP prístrojom (čo sme v...

Informácie pre pacientov v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Politika informačnej bezpečnosti prevádzkovateľa: