PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

  • Vakcinácia(povinná aj nepovinná) a prevencia, podávanie injekcií
  • Preventívne prehliadky 
  • Vypisovanie tlačív pre Sociálnu poisťovňu, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, tlačivá pre komerčné poisťovne a domovy seniorov
  • Návštevná služba
  • FOB test na vylúčenie skrytého krvácania z konečníka a hrubého čreva
  • Prehliadky pre zamestnávateľov
  • Diagnostika
  • Vypisovanie kúpeľnej liečby
  • Priamo na našej ambulancii vyšetrenie EKG prístrojom, CRP prístrojom, glukomerom, oxymetrom a ABI prístrojom na diagnostiku cievneho systému
  • Vyšetrenie CovidAg test a Covid IgG a IgM (vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod)

 

CENNÍK

Prehliadka a posudok o zdravot. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla: I.skupina                                                                                         

II.skupina


40€

60€

Prehliadka a posudok pred nástupom na špec. kurz

40€

Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného preukazu

80€

Vstupná, výstupná, mimoriadna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, pred športovou súťažou, cestou do cudziny

40€

Preventívna lek. prehliadka na žiadosť osoby /mimo prehliadky hradenej ZP 1x za 24 mesiacov/

40€

Vstupná, výstupná, mimoriadna preventívna prehliadka do zamestnania na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

40€

Vystavenie zdravotného preukazu pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti

20€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta, na žiadosť komerčnej poisťovne, posúdenie bolestného (podľa počtu strán)

25€

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne, správne konanie, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta

30€

Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky neuhradenej zo zdravotného poistenia 

10€

Potvrdenie o zdravot. spôsobilosti pre štúdium /SŠ, VŠ, SOU/  - za každú

10€

Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, vystavovanie tlačív PN a potvrdení o trvaní PN, ak to nehradí soc. poisťovňa

5€

Odbery biologického materálu, vyšetrenie CRP, vyšetrenie INR /na vlastnú žiadosť/

8€

Vyšetrenie krvného cukru - glukomerom na žiadosť pacienta

5€

Meranie ABI indexu oscilometrickou metódou na žiadosť pacienta

8€

Vyšetrenie EKG na žiadosť pacienta mimo indikácie

10€

Podanie infúzie 1x

10€

Podanie infúzie 5x

35€

Podanie vnútrožilovej injekcie na žiadosť pacienta

4€

Podanie vnútrosvalovej injekcie na žiadosť pacienta

2€

Vyšetrenie a potvrdenie na vedenie motorového člna, kapitánske skúšky, zoskok z padáka, paragliding a iné atypické športy

30€

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta bez zdravotného poistenia 

50€

Vypísanie tlačiva do školy pre telesne a duševne postihnutých

5€

Príplatok za vypísanie akéhokoľvek tlačiva na počkanie

10€

Vypísanie a potvrdenie lekárskej správy pre adopciu dieťaťa

10€

Kopírovanie strany na žiadosť pacienta

0,5€

Konzultácia pacienta mimo ordinačných hodín, každých začatých 10min

10€

Vyšetrenie na žiadosť pacienta prístrojom Exdia D-dimer /vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod/

10€

Vyšetrenie na žiadosť pacienta prístrojom Exdia Troponin I /vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod/

10€

Vyšetrenie na žiadosť pacienta prístrojom Exdia iFOB mimo preventívnej prehliadky /vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod/

10€

Vyšetrenie na žiadosť pacienta prístrojom Exdia CovidAg test /vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod/

20€

Vyšetrenie na žiadosť pacienta prístrojom Exdia Covid IgG a IgM /vyšetrenie sa vykonáva vo vopred objednaný deň po 13,00 hod/

20€

V Trnave 11.01.2021