MUDr. Klaudia Smolková (EVAMED s.r.o.) 
Praktická lekárka v Trnave

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

Nový CENNÍK od 1.7.2019


DOVOLENKA!!!

3.8.-14.8.2020 zastupuje MUDr. Mário Dvoržák, Mozartova 3, Trnava - 1.poschodie Dôležité UPOZORNENIE!!!

Vzhľadom na situáciu spojenú s koronavírusom bude zmena v súvislosti s fungovaním ambulancie, t.j. pred tým ako budete chcieť byť vyšetrení je treba telefonicky/ mailom kontaktovať našu ambulanciu a objednať sa na presný termín na vyšetrenie z dôvodu zamedzenia zhromažďovania sa veľkého počtu pacientov v čakárni. Všetky vykonané kroky sú v súlade s usmernením hlavného hygienika a hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo. 

Tel.kontakt na ambulanciu: 033 5331450

E-mail: ambulancia.smolkova@gmail.com

Ďakujem za porozumenie a prajeme si veľa psychickej pohody a zdravia počas týchto dní!

S pozdravom Dr.Smolková

NOVINKY

Ďakujeme všetkým, čo prispeli 2% z dane na zveladenie našej ambulancie. Tento rok sme z daných peňazí zakúpili nový nábytok (viď fotodokumentácia), 2 kartotečné skrine a náplne do CRP prístroja na meranie zápalového parametra, čo nie je hradené zo zdravotného poistenia a aj vďaka Vašim 2% sa nevyberá poplatok za vyšetrenie CRP prístrojom (čo sme v...


Prosba o poukázanie 2%

Milí pacienti, aj tento rok sa na Vás obraciam s prosbou o príspevok 2% z daní, ktoré budú následne investované do inovovania ambulancie, event. prístrojovej techniky, aby ste sa aj vy u nás dobre cítili. Formulár na vyplnenie nájdete nižšie, v prílohe. Ak o poukázanie tohto príspevku  máte záujem je potrebné mať potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od Vášho zamestnávateľa (tlačivo 2) a vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo 1). Dané vyhlásenia mi následne prineste na ambulanciu aj podpísané do 15.4.2020. V prípade nejasností kontaktujte ambulanciu.

Vopred ďakujem za Vašu dôveru! Vaša Dr. Smolková

Táto stránka je v štádiu vývoja a zlepšovania. Ak máte podnet na zlepšenie, či už stránky alebo chodu ambulancie celkovo, neváhajte nás kontaktovať na e-mail: ambulancia.smolkova@gmail.com . Vašim nápadom sme otvorení, ak to bude možné zrealizovať a bude to v prospech Vás pacientov, budeme sa snažiť nápady uskutočniť. 

S pozdravom Vaša doktorka MUDr. Smolková  

Informácie pre pacientov v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Politika informačnej bezpečnosti prevádzkovateľa: